Aldebrő Község Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Mezőőr
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3353, Aldebrő közigazgatási területe.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ában; az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításairól szóló 2012. CXX. törvényben; valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és a mindenkori  minimálbér az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Középfokú képesítés, mezőőri vizsga megléte, vagy amennyiben nem rendelkezik mezőőri vizsgával, a pályázat eredményes döntésétől számítva vállalja, hogy három hónapon belül teljesíti a vizsgát.,
– Magyar állampolgárság
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre
– Egészségügyi alkalmasság
– B kategóriás jogosítvány
– Felhasználói szintű számítógépes (MS Office) ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Középiskola/gimnázium, Közterület-felügyelő vizsga megléte,
– Mezőőri – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
– Helyismeret
– A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet szerinti rendészeti vizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Önéletrajz
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– Fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre
– Jogosítvány másolata
– Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához hozzájárul, valamint, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
– Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. november 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gulyás Imre nyújt, a 06 36 480-001-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Aldebrő Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3353 Aldebrő,Arany János út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati munkakör megnevezését: Mezőőr.

vagy

– Személyesen: Gulyás Imre, Aldebrő, Arany János út 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot benyújtó személy munkáltatója a Polgármester, a pályázatot elbírálja a Polgármester, jegyzői egyetértéssel. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.aldebrő.hu – 2019. október.
– Aldebrő Község Önkormányzat Hirdetőtábla – 2019. október.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Három hónap próbaidő.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aldebro.hu honlapon szerezhet.