PIACFELÜGYELŐ

munkakör betöltésére

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

Határozatlan idejű, részmunkaidős munkaviszony (heti 30 óra figyelembevételével megállapított munkaidőkeretben) 3 hónap próbaidő kikötésével.

FELADATOK:

Szervezi és irányítja a piac működését, ellenőrzi a helyiségek és az őstermelői asztalok szerződés szerinti használatát, kezeli a működés során felmerülő problémákat. Ellátja a piac működésével kapcsolatos adminisztrációs és ellenőrzési feladatokat, valamint ellátja a tulajdonos önkormányzat vagyoni érdekeinek képviseletét, fogadja a vásárlói és kereskedői észrevételeket;

Közreműködik a piac működési rendjének meghatározásában, valamint a nyitvatartási hirdetményben történő közzétételében. A piac nyitvatartási ideje alatt a piac rendjét folyamatos ellenőrzi, a jogszabályokban, valamint a hatóságok határozataiban és a házirendben foglalt feltételeknek megfelelő működés érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi;

Tulajdonos képviseletében ellátja az őstermelői árusító területek bérleti díjainak számlázását és beszedését, koordinálja és lebonyolítja e területek kiadását, ellenőrzi az őstermelői igazolványok meglétét;

Értesíti a tulajdonost és az illetékes szakhatóságot jogsértés gyanúja vagy felmerülése esetén;

Közreműködik a kereskedőknek és a vásárlóknak szóló hirdetmények terjesztésében, kézbesítésében;

Havi rendszerességgel rögzíti és számlázásra továbbítja a helyiségek bérleti szerződésében rögzített, kipakolásra igénybe vehető területek után fizetendő bérleti díjat;

Kapcsolatot tart és hiba esetén jelzést tesz a piac műszaki üzemeltetését biztosító szolgáltatók felé.

Közreműködik a piac műszaki üzemeltetésével kapcsolatos napi feladatokban;

A piac üzemeltetésével kapcsolatos nyilvántartásokat naprakészen vezeti;

Kezeli és nyilvántartja a beszedett őstermelői bérleti díjakat,

Zöldhulladékgyűjtő zsákok értékesítése. Minden hónapban különleges piacot szervez. Rendezvények lebonyolításában aktívan részt vesz. Kisebb karbantartási munkálatok ellátása, takarítás.

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK:

érettségi,

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

orvosi alkalmassági vizsgálat,

alapszintű számítógépes felhasználói ismeretek.

AZ ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:

piacfelügyelő OKJ-s szakképesítés,

legalább 2 év piacfelügyelő munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. (Nem kizáró tényező, ha nincs)

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

megbízhatóság,

határozottság,

pszichés terhelhetőség,

kiegyensúlyozottság, konfliktus-tűrés és kezelés,

gyors helyzetfelismerő és döntési képesség,

precizitás,

terhelhetőség,

önálló munkavégzés.

A JELENTKEZÉSNEK TARTALMAZNIA KELL:

részletes, fényképes önéletrajz az eddigi munkahelyek és szakmai tevékenység ismertetésével,

iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,

a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkavégzés helye: 3353, Aldebrő Vörösmarty út

Munkabér, egyéb juttatás: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján.

Az elbírálási határideje és módja: a hirdetés lejártát követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi jelentkezőt értesítjük az eredményéről.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A jelentkezéseket 2020. augusztus 14-ig a Polgármesteri Hivatal Hatósági ügyintézőnél „piacfelügyelő” jeligével lehet benyújtani.