1. december 10.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az egyes szálláshely típusokhoz tartozó védjegyek kiadásának, nyilvántartásának rendszerét különböző szakmai szervezetekre bízta 2011 évtől. A falusi szálláshelyek védjegyrendszerét a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, a kempingekét a Kempingek Szakmai Szövetsége, a fizető-vendéglátókét (városok, kiemelt üdülőkörzetek) a Magánszállásadók Országos Szövetsége koordinálja.

A falusi szálláshelyek Napraforgós Tanúsító védjegy alapvető célkitűzése, a széleskörű és szakosodó szolgáltatásokkal, jó szakmai felkészültséggel rendelkező szálláshely-szolgáltatást nyújtó szolgáltatók pozitív megkülönböztetése a többi szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező falusi szálláshely szolgáltatókkal szemben.

A Nemzeti védjegyet elsősorban a marketing munkában lehet eredményesen kamatoztatni. A Nemzeti Tanúsító Védjeggyel rendelkező szolgáltatók felkerülnek automatikusan a FATOSZ honlapjára  valamint a MT. Zrt által működtetet NETA ( Nemzeti egységes Adatbázis)  rendszerbe is. A minőség garanciája a folyamatos, évenként megismétlődő ellenőrzés, illetve a szolgáltatók évenkénti szakmai továbbképzése is.

A FATOSZ által kibővítet, a fakultatív szolgáltatások széles körét, ezen keresztül a szakosodás lehetőségeit is megteremtő, követelmény rendszer, a szolgáltatókat minőségfejlesztésre, magas színvonalú szolgáltatásnyújtásra valamint fogyasztó (turista) orientált szemléletű értékesítő munkára ösztönzi. A Védjegy minősítés  folyamata alapján a falusi szállásadók kérelmüket  a FATOSZ megyei falusi turizmus szervezetéhez  nyújthatják be. A benyújtott kérelmek alapján egy helyszíni szemlére kerül sor, majd ezt követően a Bíráló Bizottság elé kerül jóváhagyásra a kérelem. A sikeres pályázóval a FATOSZ 5 évre szóló védjegyhasználati szerződést köt átadva a kiérdemelt táblát és oklevelet.

A napraforgós Tanúsító Védjegyének eljárási díjai:

1-8 férőhely 9-16 férőhely
30.000 Ft. 45.000 Ft.

Az ÚMVP támogatásban részesűlő falusi szálláshelyeknek meg kell felelni a 4. napraforgós minősítésnek. A minősítéssel kapcsolatos információk elérhetőek a Falusi Turizmus Országos Szövetsége honlapján:

http://www.fatosz.eu/hu/szakmai+oldalak/nemzeti+tanusito+vedjegy/tudnivalok+a+vedjegyrol.html

TTRM Egyesület Munkaszervezete