Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal Aldebrői Kirendeltsége 2023. június 1. napjától – 2023. június 30. napjáig ebösszeírást végez Aldebrő község területén!


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. § (1} bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.


Az adatszolgáltatás kötelező, melyhez a szükséges nyomtatvány itt letölthető, vagy beszerezhető a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal Aldebrői Kirendeltségén.
Az ebösszeírással kapcsolatos adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye:

  • az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján kiszabott pénzbírság.


Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal Aldebrői Kirendeltsége részére az alábbi módokon:

  • postai úton 3353 Aldebrő, Arany János út 1. szám alatti címre elküldve,
  • személyesen ügyfélfogadási időben a Kirendeltségen
  • elektronikus úton: igazgatas@aldebro.hu  


Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. július 7.


Felhívom továbbá az eb tulajdonosok figyelmét, hogy – a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (11. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ennek elmulasztása bírság kifizetését vonja maga után ebenként, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, úgy szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

A kutyák chipezéséhez követelmény a veszettség elleni védőoltás felvétele.


Az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán  állatorvossal beoltatni, melynek elmaradása esetén állatvédelmi bírság szabható ki.

Aldebrő, 2023. május 15.

                                                                                   Gulyás Imre

                                                                                   jegyző