A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ( Kvt.) 71. § (1) bekezdése b) pontja, (3)
bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 10. § (3) bekezdése értelmében a döntéséről
készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi.

A teljes dokumentum PDF formátumban itt olvasható.