Tájékoztató kamatmentes hitelről

Helyszín: Gondozási Központ   Aldebrő, Vörösmarty út 2. 

Időpont: 2018. szeptember 18. 17:00 óra

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia
felhasználásának növelését célzó hitel

A felhívás célja:

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.

A pályázatok benyújtása:

A hitelprogram keretében 2017. április 24-től 2022. december 31-ig lehet hitelkérelmet benyújtani.

Igénylők köre:

Kölcsönfelvevő lehet

  1. természetes személy,
  2. társasház,
  3. lakásszövetkezet a következő feltételekkel:

Természetes személy kölcsönfelvevő esetén:
Nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkező

  1. olyan magyar állampolgár, vagy
  2. legalább egy éve magyarországi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely más tagállamának olyan állampolgára, aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan (rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.
    Amennyiben a hitelfelvevő már betöltötte, vagy a futamidő lejártakor betölti a 75. életévét, Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.

Közmeghallgatás:
2018. szeptember 18 -án 18:00 órakor
Gondozási Központ

Képviselő-testületi ülés:
2018. szeptember 19.-én 17:00
Tanácsterem