„Minden értéknek legyen közössége”

2018. március 23-25. között „Érték- Közösség” címmel szakmai konferenciát rendezett Lakitelek Népfőiskolán az NMI Művelődési Intézet a települési értéktárak kialakításának eddigi tapasztalatairól, bemutatva a terület már kialakult Kárpát-hazai jó gyakorlatait.

A Nemzeti Művelődési Intézet egyik fő feladatának tekinti a magyarság kulturális sokszínűségének, gazdag hagyományainak minél szélesebb körben történő megismertetését, értékeink tudatosítását és átadását a következő generációk számára is, törekedve arra, hogy a magyarság értékeit, a helyben élők alkotásait, tudását, produkcióit a maguk eszközeivel segítsék országosan is ismertté és elismertté tenni.

A konferencián a 19 magyarországi megye mellett 4 határon túli régió – Felvidék, Kárpátalja, Erdély és Délvidék – vett részt.

Aldebrő Heves megyét képviselte Tiszanána és Szihalom mellett ezen az országos szakmai eseményen. Az előkészületek során a Nemzeti Művelődési Intézet által kiküldött kérdőívet kellett kitöltenie minden településen működő, beajánlott Települési Értéktár Bizottságnak, ahol a szakmaiságot, a már elért eredményeket értékelték, majd választották ki, és kérték fel a bizottságok képviselőit a jó példa bemutatására, megosztására. Így jutottunk el a felkéréshez, ami nagy megtiszteltetés volt számunkra, hiszen ez szakmai elismerése értékőrző munkánknak, értékmentő tevékenységünknek.

Pénteken zajlott az értékasztalok előkészítése, összeállítása, melyen bemutathattuk értékeink egy kis szeletét.  Látható volt az Aldebrő története könyv, valamint fotók, szóró- és reklámanyagok a községről, az értékekről. Az aldebrői Csipkevarró Hagyományőrző Egyesület gyönyörű munkáit is sokan megcsodálták és természetesen nem hiányozhatott nemzeti büszkeségünk, a Debrői Hárslevelű bor sem az asztalról, mely nagy sikert aratott.

Szombaton a konferenciát Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke nyitotta meg, aki felidézte a hungarikum törvény megalkotását megelőző időszak törekvéseit, amelyek elvezettek a törvény elfogadásához. Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős helyettes államtitkára, valamint Kárpáti Árpád, az NMI Művelődési Intézet ügyvezető igazgatója is köszöntötte a jelenlevőket. Ezután Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár, valamint dr. Horváth Zsolt, a Hungarikum Bizottság értéktárak kialakításáért felelős koordinátora tartottak rövid előadást.

Ezt követően a felkért előadók bemutatkozásai következtek a jó példák, jó gyakorlatok szellemében. Megismerhettünk számos egyedi, különleges ötletet, lehetőséget a helyi értékek feltárásának folyamatáról, módjáról, láthattuk az értéktári munka jelentőségét, társadalmi és közösségteremtő szerepének fontosságát.

Este az értékasztalok megtekintése mellett lehetőség volt további beszélgetésre, tapasztalatcserére, ismerkedésre, kapcsolatteremtésre.

Vasárnap következtek a tematikus műhelymunkák, ahol csoportokra bontva az értékgyűjtési tapasztalatokat oszthatták meg egymással a meghívottak. Aldebrő a Nemzeti és nemzetiségi értékek – határon innen és túl műhelymunkában volt felkért hozzászóló.