Közeleg a személyijövedelemadó-bevallás határideje

A 1353-as személyijövedelemadó-bevallást az idén legkésőbb május 20-ig kell a NAV-hoz benyújtani.

Amennyiben Ön 2013-ban bevallás-köteles jövedelmet szerzett, akkor az azt terhelő adóval a fent említett időpontig kell a személyijövedelemadó-bevallásában elszámolnia, és − ha a pótlékmentes részletfizetés igényléséhez előírt feltételeknek nem felel meg, vagy ezzel a lehetőséggel nem kíván élni − eddig kell a bevallással egyidejűleg még fizetendő adó teljes összegét is megfizetnie.

Nem kell személyijövedelemadó-bevallást benyújtania, ha a 2014. február 17-ig benyújtott nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást választotta, vagy ha 2014. január 31-ig a munkáltatójától kérte az éves adója megállapítását, és a munkáltatója vállalta annak elkészítését. Szintén nem kell 1353-as bevallást beadnia, ha Ön adónyilatkozatot nyújt be a 2013. évi személyi jövedelemadójáról.

A fentieken túlmenően nem kell személyijövedelemadó-bevallást készítenie akkor sem, ha az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy csak olyan bevételt szerzett, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallania (például, ha 2013-ban kizárólag adómentes jövedelemben, így a helyi önkormányzat által nyújtott szociális segélyben, nyugdíjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban stb. részesült).

Bevallást kell benyújtania viszont többek között akkor, ha 2013-ban

  • Ø munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelmet szerzett;
  • Ø álláskeresési járadékban, keresetkiegészítésben, keresetpótló juttatásban, táppénzben vagy gyedben részesült;
  • Ø társas vállalkozás (pl.: kft) tagjaként személyes közreműködése ellenében kapott jövedelmet;
  • Ø munkaviszonya megszűnt, és ezzel összefüggésben 2013-ban végkielégítést kapott;
  • Ø hallgatói munkaszerződés alapján hallgatói munkadíjban részesült;
  • Ø ingatlant adott bérbe, és ebből jövedelme származott;
  • Ø őstermelőként a támogatásokkal csökkentett éves bevétele a 600 ezer forintot meghaladta;
  • Ø az önkéntes kölcsönös biztosító pénztártól adóköteles jövedelmet szerzett (pl.: a kötelező várakozási időszak leteltét követően nem nyugdíjszolgáltatásként kifizetett adóköteles összeghez jutott, vagy adomány jogcímén kapott jövedelmet);
  • Ø ingatlanértékesítésből adóköteles jövedelme származott, stb.

A személyi jövedelemadó bevallására szolgáló 1353-as nyomtatvány a NAV bármely ügyfélszolgálatánál beszerezhető, illetve a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető és az internetes program segítségével is kitölthető. A bevallását benyújthatja papíron, illetve amennyiben Ügyfélkapuval rendelkezik, akkor akár elektronikusan is. Amennyiben a bevallását papíron kívánja benyújtani, akkor azt bármelyik megyei adóigazgatósághoz kell postán, ajánlott küldeményként megküldenie vagy az ügyfélszolgálaton személyesen átadnia.

Amennyiben további kérdése van, tárcsázza a 06/40-42-42-42-es kék számot, ahol kollégáink hétfőtől csütörtökig 8.30-tól 16.00 óráig, pénteken pedig 8.30-tól 13.30-ig készséggel állnak a rendelkezésére.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

FIGYELEM!

A közfoglalkoztatási jogviszony keretében megszerzett jövedelemre tekintettel is fennáll a személyijövedelemadó-bevallás benyújtására irányuló kötelezettség

Amennyiben Önt 2013-ban közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatták, akkor 2014. május 20-ig még akkor is személyijövedelemadó-bevallást kell benyújtania, ha egyébként az adóév (2013. év) folyamán más adó- és bevallásköteles jövedelmet nem szerzett.

Tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatásról szóló törvény értelmében a közfoglalkoztatási jogviszonyra a munkaviszonyra irányadó adózási szabályokat kell alkalmazni, az e jogcímen megszerzett jövedelmet az arról kiállított igazolás alapján a 1353-as bevallás 1. sorában kell feltüntetnie.

A személyi jövedelemadó bevallására szolgáló 1353-as nyomtatvány a NAV bármely ügyfélszolgálatánál beszerezhető, illetve annak honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető és az internetes program segítségével is kitölthető. A bevallását benyújthatja papíralapon, illetve amennyiben ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezik, akkor akár elektronikus úton is. Ha a bevallását papíralapon kívánja benyújtani, akkor azt ajánlott küldeményként az állandó lakóhelye szerint illetékes megyei adóigazgatósághoz kell postai úton megküldenie vagy az ügyfélszolgálaton személyesen átadnia.

Amennyiben a bevallás kitöltésével vagy a fentiekkel kapcsolatban további kérdése van, tárcsázza a 06/40-42-42-42-es kék számot, ahol kollégáink hétfőtől csütörtökig 8.30-16.00 óráig, pénteken pedig 8.30-13.30-ig készséggel állnak a rendelkezésére.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága