Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a helyi Önkormányzatok rendeletben szabályozzák a belterületen való szabadtéri égestést.

Az elmúlt évek tapasztalatai, hogy több esetben a belterületen való égetés miatt belterületen és külterületen egyaránt nagy területen volt tűzeset. A tűzeset kialakulásának legfőbb oka a belterületi területek nem megfelelő égetése, a tűz felügyelet nélkül hagyása.

Tájékoztatom, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a szabadtéren keletkezetett tüzek jelentős része azonos területeken keletkezett, gaz és hulladék nem megfelelő égetése, felügyelet nélkül hagyása miatt.

A kirendeltségek a meglévő adatbázisaik (2011., 2012. és 2013. évben keletkezett szabadtéri tűzesetek helyszínei) alapján ellenőrzéseket végez a helyszíneken arra vonatkozóan, hogy a terület gondozatlansága miatt ismételten kialakulhatnak-e szabadtéri tűzesetek.

Az ellenőrzéseket supervisori ellenőrzés formájában fogjuk végrehajtani, a terület adottságait figyelembe véve az ellenőrzésekbe bevonva a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságát, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságát, a települések jegyzőit, a járási földhivatalokat, és erdőterületek ellenőrzésekor, ha az erdőterület kezelője az Egererdő Zrt., a kerületvezető erdészeket.

A gondozatlan területek esetén a terület használóját hatósági felhívásban hívjuk fel a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elvégzésére és a kötelezettség elmulasztásával járó jogkövetkezményekről melyek az alábbiak:

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, valamint a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 42. pontja alapján tűzvédelmi bírsággal sújtható az aki „a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elvégzésével és a kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodott”. A kiszabható tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 60 000 Ft, legnagyobb mértéke 200 000 Ft.

A szabadtéri tűzesetet követően a helyszínről ellenőrzési jegyzőkönyvet veszünk fel és a terület használójával szemben a szükséges intézkedéseket megtesszük. A szándékos tűzokozások esetében a beavatkozásokkal kapcsolatos költségek megtérítését kezdeményezzük.

Kérem Polgármester Asszonyt/Urat, hívják fel a lakosság figyelmét a törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elvégzésére és tájékoztassák ezen kötelezettség elmulasztásával járó jogkövetkezményekről.

Továbbá kérem Polgármester Asszonyt/Urat, hogy a szabadtéri tüzek megelőzésére lehetőségük szerint szervezzenek meg figyelő szolgálat felállítását (pl.: közmunkások, mezőőri szolgálat, polgárőrség, az önkéntes tűzoltó egyesültek bevonásával.

Mellékletben megküldöm a tervezett ellenőrzések időpontjait. Kérjük, hogy az ellenőrzésekre egy főt biztosítani szíveskedjék.

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.

Eger, 2014.03.04.

Seres Tibor mk. tü. alezredes, főtanácsos kirendeltség-vezető nevében és megbízásából:

Papp Zsolt s.k.
tűzoltó százados
tűzoltósági felügyelő