Tisztelt Választók!

Aldebrőn a választási törvényben előírt rendben folyik a választások előkészítése. A szavazókörzetek kijelölése már 2013-ban megtörtént. A lakosság számában nem történt olyan változás, amely a korábban kialakított körzethatárok módosítását indokolta volna. Ezért jelen szavazáskor is mindenki ott szavaz ahol korábban szavazott, Aldebrő községháza tanácskozó terem, Arany János út. 1.

A helyi választási iroda 2014. január 2-a óta fogadja és dolgozza fel a központi választói névjegyzékben a lakcímváltozásokat. Fogadja a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó bejelentéseket, fogadja a mozgóurna iránti igényeket. Lehet kérni továbbá a vakok és gyengén látók számára szavazást könnyítő szavazó sablon igénybevételét. Fogadjuk azon választópolgárok bejelentését, akik a szavazás napján más településen kívánnak szavazni. Mindezeket legkésőbb április 4-én 16.00 óráig lehet személyesen, vagy internetes felületen bejelenteni.

A szavazóhelységek reggel 6.00 órától este 19.00 óráig fogadják a választókat.

Mozgóurnát a szavazás napján is lehet írásban igényelni a szavazatszámláló bizottságnál délután 15.00 óráig.

Kérjük, hogy érvényes személyi igazolványát, vagy útlevelét, vagy új típusú jogosítványát és lakcím kártyáját mindenki hozza magával. Érvényes okmány nélkül szavazni jelentkezőt a szavazatszámláló bizottságnak vissza kell utasítani akkor is, ha az illető személyazonossága tisztázott és névjegyzékben is szerepel.

Az egy szavazókörös településeken – ilyen Aldebrő is – nem működik önállóan szavazatszámláló bizottság. Itt a helyi választási bizottság látja el a szavazatszámláló bizottsági feladatokat is. A helyi választási bizottsági választott tagok megbízása ez évi önkormányzati választásokig tart. A bizottság két tagja Plósz György és Sípos István korára és egészségi állapotára hivatkozva bejelentette, hogy már nem tud részt venni a munkában. Ezért a képviselő- testület Füzes Gábort a testület póttagjává választotta meg a helyi választási irodavezető javaslata alapján.

Ezúton is megköszönöm Plósz György és Sipos István Urak több választáson végzett munkáját!

A jelöltet állító szervezetek és egyéni jelöltek március 21-én 16.00 óráig delegálhattak tagokat a testületbe. Az Ő megbízatásuk ezen választás jogerős eredményének megállapításáig szól. A bizottsági tagok eskü (fogadalom) tételére és képzésére március 27-én került sor. Az alakuló ülésen megválasztották a bizottságok elnökeit és helyetteseit.

Aldebrőn a választási szervek az alábbi összetételben látják el feladatukat:

Helyi Választási Bizottság tagjai:

Választott tagok:

Elnök:                                                             Inklovicsné Sneider Judit

Elnök helyettes:                                               Dr. Hangrád István

Tagok:                                                            Gyetvai József

.                                                                     Kakuk József

.                                                                     Tajsz Tímea

Delegált tagok:

A Haza Nem Eladó Mozgalom, Párt:                            Tarnai Gábor

FIDESZ- KDNP                                                          Birgenstok István, Tuza Attila

JOBBIK:                                                                   Faragó Dániel, Sneider Tamásné

Összefogás – Korszakváltók:                                       Jónás Krisztina, Palchuber Ferencné,

Póttagok:                                                                 Füzes Gábor, Gáspár Péter

Helyi Választási Iroda tagjai:

Vezető:                                                                     Gulyás Imre

Helyettes (Aldebrőn és Tófaluban):                              Szabóné Tolnai Magdolna

Jegyzőkönyvvezető:                                                    Tajsz Ernőné

Informatikus:                                                             Szabóné Tolnai Magdolna

Aldebrő, 2014. március 28.

Gulyás Imre

helyi választási irodavezető