A Heves Megyei Népművészet Egyesület, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Aldebrő község Önkormányzatának együttműködése alapján megállapodás született egy fafaragó tábor létrehozására.

A Heves Megyei Népművészeti Egyesület fafaragó szakcsoportja végzi majd a munkálatokat három éven keresztül nyolc állandó taggal. A Községi Emlékparkban, a már meglévő kopjafa körül alkotásaikkal új szakrális helyet hoznak majd létre. A park 19 új elemmel bővül. A szobrok és domborművek bemutatnak minden olyan eseményt, ami a falu életében az elmúlt évszázadok során meghatározó erővel bírtak.

Így kerül sor a bronz, vaskorszak, honfoglaláskor, 1514-es Dózsa-féle parasztfelkelés megjelenítésére, Grassalkovich Antal és Mária Terézia által letelepített német telepesek ábrázolására, a reformkor, az 1848–as szabadságharc, az 1867-es kiegyezés bemutatására, az I. és II. világháború hősi halált halt honvédek emléke előtti tisztelgésre, valamint Rácz Pál, a debrői hárs szőlőkultúra atyjának megörökítésére. Az Emlékparkban, a két meglévő cserfa tövében egy vándorlegény alakja kerül elkészítésre, aki a haranglábon a hídon át érkezik a településre.

A Történelmi Emlékpark alkotásai 3 éven keresztül valósulnak meg. Ennek költségeit a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, szponzori támogatók, valamint adományozók fedezik. Ezen művészi alkotások átadása Aldebrő község 275. évfordulójának tiszteletére 2018-ban lesz. Teszi ezt az Önkormányzat azért, hogy hirdessék a múlt, jelen és jövő számára eleink szorgalmas, dolgos munkásságát, amely egyben az összetartozás, az összefogás jelképe.

 

 

Az alkotótáborba vonult fafaragók a tervezett első ütem munkálatait elvégezték.
Ennek eredményeként felállításra került az Emlékpark első hat táblája, melyre a szentmisét követően áldást kértek a hívek, a nagyszámú érdeklődő és az alkotók jelenlétében.
.A munkában Kiss István vezetésével Varga Csaba, Farkas József, Balatoni Tibor, Erdélyi László, Molnár János, Barta Zsolt, Trajmár Gyula és Czipó Tamás fafaragók vettek részt, a helybéli Lefler László asztalos mester és Macz Péter lakatos mester közreműködésével.

 

A táborban és az ünnepségen készült fotók a Galériában megtekinthetők.