A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Tűzmegelőzési Bizottság kiemelt feladatként kezeli a vegetációtüzek megelőzését, az ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást és tájékoztatást. A szabadtéri tüzek megelőzéséhez szükséges szabályok ismerete és betartása közös feladatuk, amely sikeresen a területeken dolgozó erdő- és mezőgazdálkodók segítségével valósulhat meg, ehhez kérjük szervezete segítő támogatását.

Kérem, hogy az alábbi tájékoztatást juttassák el a település lakosaihoz, és tevékenységük során fokozottan figyeljenek a vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartására.

Az utóbbi időben a hosszabb ideje tartó csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért Heves megye területén lévő erdőkre, valamint az erdők határától számított kétszáz méteren belüli területre 2014. március 11-én általános tűzgyújtási tilalom került kihirdetésre. A tűzgyújtási tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre, a közút és vasút menti fásításokra, valamint a parlag- és gazégetésre is. A szabadtéri tűzesetek száma melynek eloltása tűzoltói beavatkozást igényelt, 5 nap alatt megközelítette a 100-as nagyságrendet.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a szabad területeken keletkezett tüzek jelentős része növényi hulladék és szemét nem megfelelő égetése, felügyelet nélkül hagyása miatt keletkezett. A tűz melletti állandó felügyelet, az oltási eszközöknek és oltóanyagnak az égetés helyszínén történő tartása sem biztosítja, hogy szeles időben a tűz ne terjedjen tovább és ne okozzon visszafordíthatatlan károkat akár emberéletet is veszélyeztetve. A tűz terjedése szeles időben akár egy futó sebességénél is nagyobb lehet.

A szabadtéri tüzek többsége nem erdőterületen, vagy annak határától számított kétszáz méteren belül keletkezett, hanem attól távolabb és onnan terjedt át a tűzgyújtási tilalom hatálya alatt lévő területekre.

A lakosság élet és anyagi javainak védelme érdekében a megye területére kihirdettetett tűzgyújtási tilalom időtartama alatt kérjük, hogy tűzgyújtással járó tevékenységet ne végezzenek, ezzel is csökkentve a település és környezetének veszélyeztetését.

Fontos tudni azt, hogy tűzvédelmi szabály megszegése esetén az alábbi tűzvédelmi szankciókat kell kötelezően alkalmazni:

– Ha valaki figyelmen kívül hagyja a tűzvédelmi előírásokat és ezzel tüzet idéz elő, a tűzvédelmi hatóság 100 ezer forinttól egy millió forintig terjedő bírsággal sújthatja az okozót.

– Ha valaki tüzet idéz elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges a tűzvédelmi bírság összege 200 ezer forinttól 3 millió forintig terjedhet.

Kérjük, hogy ha a szabadtéren tüzet vagy tűzre utaló körülményt tapasztalnak – főként erdőterületek határában – akkor haladéktalanul hívják a katasztrófavédelem 105-ös segélyhívó számát!

A szabadtéri tüzekkel, erdőtüzekkel és a tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos tudnivalókért keresse a www.heves.katasztrofavedelem.hu és http://heves.katasztrofavedelem.hu/heves-megyei-tuzmegelozesi-bizottsag oldalt!

Eger, 2014. március 13.

Tisztelettel:

Csontos Ambrus tü. mk. dandártábornok
Főtanácsos
Heves Megyei Tűzmegelőzési Bizottság elnöke